Jaka jest data powstania obowiązku opłacania składek ZUS?

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą muszą mieć świadomość ciążących na nich obowiązkach. Dotyczą one dokonania formalności w urzędach i wynikających z tego zobowiązań finansowych wobec ZUS i US.

Rejestracja firmy

Własna działalność gospodarcza wymaga zarejestrowania. Można dokonać tego na klika sposobów:

• w urzędzie gminy lub miasta,
• drogą internetową.

W obu przypadkach konieczne jest wypełnienie druku CEIDG-1.

Koniecznie trzeba podać w nim dane właściciela firmy i adres prowadzenia działalności. Może być on inny od adresu zamieszkania właściciela. Konieczne jest podanie również nazwy firmy, datę rozpoczęcia działalności (może być różna od daty rejestracji firmy), kodów PKD dotyczących wybranej działalności, dane rachunku bankowego, formę opodatkowania, sposób prowadzenia księgowości (samodzielnie lub przez biuro księgowe).

Już z tego zestawienia wynika, że przedsiębiorca przed dokonaniem rejestracji musi dokonać wielu wyborów i ustaleń. Nie musi dokonywać podstawowych zgłoszeń do ZUS i US, automatycznie dokona tego wniosek CEIDG-1 wypełniony.

Niektóre czynności związane z rozpoczęciem działalności spoczywają jednak na przedsiębiorcy Należy do nich przede wszystkim zakup i rejestracja kasy fiskalnej. Musi być to dokonane i zgłoszone do US przed faktycznym rozpoczęciem działalności lub przed faktycznym dokonaniem czynności gospodarczej.

Obowiązek opłacania składek ZUS

W momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej na przedsiębiorcy ciąży wiele obowiązków. Przede wszystkim prawidłowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i ZUS, w związku z tym musi wypełnić wiele różnych deklaracji, najczęściej powierza to biuru księgowemu, które ponosi odpowiedzialność za ich poprawne wypełnienie i poprawne rozliczenie należności.

W początkowym okresie działalności bardzo ważne są daty rejestracji firmy i rzeczywistego rozpoczęcia działalności gospodarczej.
W przypadku ZUS data powstania obowiązku opłacania składek ZUS powstaje od zadeklarowanego dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W przypadku rozpoczęcia w ciągu miesiąca wysokość składki obliczana jest proporcjonalnie. W kolejnych miesiącach data obowiązku opłacania składek ZUS jest stała:

• 5 każdego następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe,
• 10 każdego następnego miesiąca – przedsiębiorcy opłacający składki za siebie,
• 15 każdego następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Jasno z tego wynika, że składki ZUS za wrzesień regulujemy w październiku, a za październik w listopadzie.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku rozliczeń z US. Już w dniu rejestracji firmy możemy dokonywać zakupów towarów i usług związanych z działalnością. Potwierdzeniem są faktury, które rozliczane są w danym miesiącu. Druki PIT i VAT należy złożyć zgodnie z obowiązującymi terminami.

Podobne wiadomości

1 Comment

  • Dziękuję za ten artykuł. Myślę o założeniu firmy i te przepisy są trudne

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *